fbpx

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług oraz informacji oferowanych na platformie e-learningowej Ampio Academy

 1. Właścicielem platformy e-learningowej Ampio Academy działającej pod domeną ampioacademy.eu  jest firma i-Future sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 44-200 ul. H. M. Góreckiego 55 NIP:6423129046
 2. Administratorem platformy e-learningowej jest firma i-Future sp. z o.o. oraz firma Ampio sp. z o. o.
 3. Administrator odpowiedzialny jest za funkcjonowanie platformy posiadający uprawnienia do zarządzania kontami użytkowników, stanowiący wsparcie dla osób korzystających z platformy e-learningowej
 4. Kontakt z administratorem platformy możliwy jest drogą e-mailową oraz drogę telefoniczną
 5. Organizatorami kursów są osoby bądź podmioty którym przyznano status trenera tj. firma Ampio sp. z o.o., i-Future sp. z o.o., Ampio SmartHome Warszawa oraz firma Alles – Arkadiusz Tokarski
 6. Trener to użytkownik o uprawnieniach do zamieszczania treści merytorycznych i moderujący proces kształcenia w ramach prowadzonego przez siebie kursu / szkolenia na platformie Ampio Academy
 7. Słuchacz to użytkownik zakładający konto i korzystający z kursów i szkoleń zamieszczonych na platformie Ampio Academy
 8. Rodzaj kontaktu słuchacza z trenerem ustanawia i podaje do wiadomości słuchacza w organizowanych przez siebie kursach trener
 9. Zalogowanie się na platformie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 10. Odpowiedzialność na treść merytoryczną i graficzną danego kursu / szkolenia ponosi trener danego kursu / szkolenia
 11. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich przy wykorzystaniu materiałów merytorycznych, graficznych i multimedialnych ponosi trener organizujący dany kurs / szkolenie.
 12. Administrator ma prawo do tymczasowego zablokowania danego kursu / szkolenia jeśli zawiera ono nieodpowiednie treści, oraz jeśli ma on podstawę przypuszczać, że prezentowane materiały godzą w dobre imię osób i firm trzecich czy też naruszają prawa autorskie. Administrator odblokuje kurs / szkolenie po wyjaśnieniu sprawy.
 13. Platforma e-learningowa Ampio Academy jest dostępna przez internet przez cały czas z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz kresów awarii
 14. W celu dostępu do platformy słuchacz oraz trener powinien posiadać aktywny adres e-mail
 15. Słuchacz i trener zobowiązują się nie udostępniać swoich danych logowania do platformy osobom trzecim.
 16. Platforma Akademia i-Future wykorzystuje pliki cookies.
 17. Słuchaczowi przysługuje prawo do reklamacji. Zastrzeżenia należy zgłosić w ciągu 3 dni od daty zakupienia kursu / szkolenia u organizatora tego kursu tj. trenera
 18. Trener jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia reklamacji
 19. Ze względu na charakter usługi nie jest możliwa rezygnacja z usługi oraz zwrot pieniędzy po uzyskaniu dostępu do kursu / szkolenia. Wyjątkiem są sytuacje kiedy z winy trenera lub właściciela platformy nie będzie możliwa realizacja całości usługi.
 20. Rekompensata w przypadku rozpatrzonej reklamacji może mieć formę: ponownej realizacji kursu / szkolenia, rabatu na kolejny kurs / szkolenie bądź przekazania dodatkowych materiałów szkoleniowych.
 21. Warunki odbycia szkolenia, uzyskania certyfikatów, ewentualnych autoryzacji czy też dodatkowych szkoleń praktycznych, webinarium ustanawia organizator danego szkolenia (trener). Warunki te powinny zostać wpisane przez organizatora szkolenia w jego opisie.